GP-10  :  GT-59  :  GT-09  :  NLT-09  :  SVT2  :  5B4  :  photo-eye  :  the best books of 2009  :  quotes and reviews

photo-eye – THE BEST BOOKS 2009 – Markus Schaden

 

”This is a really nicely put-together book” (Grant Willing Worldpress)

Detta är verkligen en fint sammansatt bok”

 

" There are a number of elegant details..." (photo-eye Magazine)

" Det är ett flertal eleganta detaljer... "

 

"Lätt, elegant, inbjudande..." (John Brovik, GP)

"Easy, elegant, inviting... "

 

"De gjorde drömresan – för 50 år sedan" (GT-59)

”They did the dream journey – 50 years ago”

 

"Det finns böcker man dras in i redan när man slagit upp mittuppslaget. Flying Clipper Loggbok är en sådan bok." (Nya Lidköpingstidningen) (JPG)

"In certain kind of books your are dragged into the content as soon as you open the middle spread. Flying Clipper Logbook is such a book."

 

"De raka texterna, de många bilderna m.m. gör, att läsaren hemma nästan upplever resan till och i Medelhavet som självupplevd." (Flottans män) (PDF)

"...the straight-forward text, the amount of images etc., make the reader almost feel the trip to the Mediterranean Sea as self-experienced. "

 

"...en mycket spännade bok..." (Flottans män) (PDF)

"...a very exciting book..."

 

"...ett unikt tidsdokument..." (Utkik)

"...a unique time document..."

 

"...en klart annorlunda bok och en mycket fin sådan..." (På Kryss) (JPG)

"...clearly a different book, and such a very fine one..."

 

"...en underbar liten bok..." (Rydbergsgastarnas Skeppsorder)

"...a wonderful little book..."

 

"As an object, The Flying Clipper Logbook is well designed and printed." (5B4)

"Flying Clipper Loggbok är som objekt väldesignad och tryckt."

 

"...beautifully pieces the journey together with word and image." (5B4)

"...vackert binds historien samman med ord och bild."