Introduktion FC -59

 

För tre år sedan blev jag inbjuden av Jonas och Staffan Wettre att medverka som författare och co-editor i deras projekt ”Flying Clipper Loggbok”. Jag tvekade inte att engagera mig med samma entusiasm som jag gjorde för nu 50 år sedan då jag gick ombord på s/y ”Flying Clipper” i Göteborgs hamn. Alltsedan denna fantastiska, spännande och helt unika sommarkryssning i Medelhavet har jag närt en önskan, inte bara att bli författare utan även åstadkomma något konstnärligt kring resan. Den mångfasetterade upplevelsen var för alltid fastetsad i mitt synminne, varför jag inte hade några svårigheter att återuppväcka den när våra tåg nu åter möttes. Efter pensioneringen som läkare har jag under de tre senaste åren arbetat intensivt med olika konstnärliga uttryckssätt som till slut ledde fram till ett antal bilder vilande på tre ”pelare” – målningar i olja och akryl, tuschteckningar och kopparplåtstryck. Några av dem återges i loggboken. Det är min förhoppning att personer med ett intresse för hav och sjöfart skall glädjas åt dessa mina helhjärtat återgivna intryck av en segling med ett mycket vackert fartyg.

 

Gunnar Stenström